Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk, IČO: 70921385

 Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Nepomuk a třídy Dvorec na školní rok 2021 – 2022 se koná od 2. – 16. 5. 2021. Jelikož letos opět musíme postupovat dle nařízení MŠMT a závažné epidemiologické situace, bude zápis probíhat bez osobního setkání.

 DÁLE POSTUPUJTE DLE TĚCHTO INSTRUKCÍ:

Zápis do Mateřské školy 2021

Mateřská škola Nepomuk – pokyny k zápisu 2021-2022

Dětský_očkovací_kalendář

KRITÉRIA K ZÁPISU:

Kritéria na školní rok 2021 – 2022

MUSÍTE DOLOŽIT TYTO DOKUMENTY:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ:

Žádost o přijetí 2021-2022

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování

KOPII RODNÉHO LISTU A OČKOVACÍHO PRŮKAZU

V případě dotazů volejte na mobilní číslo 734 319 355.

Klára Řežábková, ředitelka MŠ Nepomuk