Školní projekty

Školní projekty 2020/2021

Společné školní projekty MŠ Nepomuk

  • Podzimní slavnost
  • Jarmark
  • Den Země
  • Den dětí
  • Výlet
  • Rozloučení se školáky

Všechny tyto projekty budeme pořádat dle epidemiologické situace.

Další akce plánuje každá třída samostatně.