Personální obsazení

Personální obsazení

Personální obsazení pro školní rok 2019/2020

Pedagogické obsazení školy

Ředitelka školy: Klára Řežábková

Zástupkyně ředitele : Eva Marešková – MŠ Dvorec

Zástupkyně ředitele: Petra Houšková – MŠ Nepomuk

TŘÍDNÍ UČITELÉ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

KYTIČKY:

Klára Řežábková

Bc. Martina Jandečková

Petra Houšková (zástup Petra Menclová)

 

BERUŠKY:

Marcela Batovcová

Lucie Wallenfelsová, DiS.

Jana Nejedlá, DiS.

SLUNÍČKA:
Danuše Oplová

Václava Posavádová

ŠIKULOVÉ:
Radka Vrátníková

Michaela Zajícová

Helena Švecová – asistent pedagoga

STONOŽKY:
Denisa Bílková

Bc. Lucie Keslová, DiS.

Lenka Boříková – asistentka pedagoga

MOTÝLCI DVOREC:
Eva Marešková

Marcela Houlíková

VŠICHNI PEDAGOGOVÉ SPLŇUJÍ KVALIFIKACI PRO PRÁCI S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

Provozní zaměstnanci:

Stravování zajišťuje školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště ve Dvorci pod vedením paní Petry Černé.
Hlavní kuchařky: Jiřina Kubíková a Lenka Polívková
Další kuchařky: Dana Lásková a Milena Černohousová.

Úklid zajišťuje: Věra Suchá, Hana Horníková, Václava Nováková,  Milena Černohousová a Jana Bohatá.

Údržba: Jaroslav Mašek a Václav Šampalík

 

Zveřejněno 02.09.2019