Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2021/2022

Zahájení školního roku – ve středu 1.9.2021

Podzimní prázdniny – 27. – 29. 10. 2021 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Jarní prázdniny – 7. 2. -13.2. 2022 (MŠ nemá)
Velikonoce – 14. 4. 2022 ( pátek a pondělí je státní svátek)
Pololetní prázdniny – pátek 4. 2.2022 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Pokud zůstanou předškolní děti v  průběhu prázdnin doma, nemusí mít tyto dny omluveny.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2021/22  bude v probíhat v květnu 2022 dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2. (upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích na přelomu měsíce března – dubna)

 Prázdninový provoz:
MŠ Nepomuk – rekonstrukce školní jídelny
MŠ Dvorec

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2022).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 26.8.2021