Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2020/2021

Zahájení školního roku – úterý 1.9.2020

Podzimní prázdniny – 29. – 30. 10. 2020 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (od 4. 1.2021)
Jarní prázdniny – 8.3. – 14. 3. 2021 (MŠ nemá)
Velikonoce – 1. 4. 2021 ( pátek a pondělí je státní svátek)
Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2020 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Pokud zůstanou předškolní děti v  průběhu prázdnin doma, nemusí mít tyto dny omluveny.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2021/22  bude v probíhat od 2. – 16. květnu 2021 dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2. (upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích na přelomu měsíce března – dubna)

 Prázdninový provoz:
MŠ Nepomuk – 6.00 hod. – 17.00 hod.
MŠ Dvorec –bude probíhat rekonstrukce

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2021).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 26.8.2020