Zápis

Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec na školní rok 2018/2019 se bude konat v květnu 2018.

Přesný průběh přijímacího řízení bude včas oznámen.