Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk, IČO: 70921385

 

Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec na školní rok 2018/2019 se bude konat:

  9. 5. a 10. 5. 2018 od 8. 00 do 16.00 v budově MŠ Nepomuk (v ředitelně školy)

 

  • K zápisu dítěte přineste vyplněnou žádost
  • Vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře
  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Přijímají se děti dle stanovených kritérií (na webových stránkách)

Žádost a evidenční list budou k dispozici od 3. 4. 2018 v mateřských školách nebo ke stažení na www.ms.nepomuk.cz (evidenční list tiskněte oboustranně)

Mateřská škola Nepomuk má tyto spádové obce – Nepomuk, Dvorec, Klášter, Polánka, Třebčice, Mohelnice, Kozlovice, Prádlo

 

Rozhodnutí o přijetí nebo v případě velkého zájmu i o nepřijetí vašeho dítěte do MŠ budete vědět do 15 dnů od podání žádosti.

 

Dny otevřených dveří

v MŠ Nepomuk dne 9. 5. 2018 od 8. 30 do 11. 30 hodin

v MŠ Dvorec dne 10. 5. 2018 od 15. 00 do 17. 00 hodin        

 

Na naše nové děti se těší celý kolektiv zaměstnanců Mateřských škol Nepomuk a Dvorec

                                                                          Klára Řežábková, ředitelka MŠ

 

Žádost o přijet

MS-Nepomuk-Zadost-o-prijeti

 

Evidenční list – Prosím o oboustranný tisk

ev_list_

 

Kritéria k přijímacímu řízení

Kritéria na školní rok 2018 – 2018