Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk, IČO: 70921385

 

Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk

a do jeho odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec

na školní rok 2019/2020 se bude konat:

14. 5. a 15. 5. 2019

od 8. 00 do 16.00

v budově MŠ Nepomuk (v ředitelně školy)

 

  • Přijímají se děti dle stanovených kritérií.

  • K zápisu dítěte přineste vyplněnou žádost

  • Vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře

  • Občanský průkaz

  • Rodný list dítěte

 

Žádost a evidenční list budou k dispozici od 10. 4. 2019 v mateřských školách nebo ke stažení na www.ms.nepomuk.cz (evidenční list tiskněte oboustranně)

Mateřská škola Nepomuk má tyto spádové obce – Nepomuk, Dvorec, Klášter, Polánka, Třebčice, Mohelnice, Kozlovice, Prádlo

 

Rozhodnutí o přijetí nebo v případě velkého zájmu i o nepřijetí do MŠ budete vědět do 20 dnů od podání žádosti.

 

Dny otevřených dveří

v MŠ Nepomuk dne 14. 5. 2019 od 8. 30 do 11. 30 hodin

v MŠ Dvorec dne 15. 5. 2019 od 15. 00 do 17. 00 hodin        

 

Na naše nové děti se těší celý kolektiv zaměstnanců Mateřských škol Nepomuk a Dvorec          

                                                                          Klára Řežábková, ředitelka MŠ

 

 

evidencni_list_

 

Žádost o přijetí 2019 – 2020

Kritéria na školní rok 2019 – 2020