Školní projekty

Školní projekty 2018/2019

Společné školní projekty MŠ Nepomuk

Den republiky (říjen 2018)
Vánoční Jarmark
Den Země
Dětský den
Rozloučení se školáky (červen 2019)
Výlet

Další akce plánuje každá třída samostatně