Školní projekty

Školní projekty 2017/2018

Společné školní projekty MŠ Nepomuk

Martinský lampiónový průvod (listopad 2017 – organizuje třída Kytiček)
Vánoční Jarmark (23. 11. 2017 – organizuje třída Berušek)
Den Země (duben 2018 – organizuje třída Sluníček)
Dětský den (červen 2018 – organizuje třída Stonožek)
Rozloučení se školáky (červen 2018)
Výlet (květen – červen 2018 – organizuje třída Šikulů)

Další akce plánuje každá třída samostatně