Kategorie: Novinky školy

Novinky školy, sdělení ředitelky

PODĚKOVÁNÍ

Rodiče i všichni, kteří jste se podíleli na přípravách na náš předvánoční jarmárek, děkujeme vám za krásné a hodnotné výrobky, kterými jste podpořili MŠ, přesto, že to při vašich každodenních povinnostech nebylo určitě zcela snadné. Děkujeme také...

Nepomucká hnětýnka

V minulém týdnu jsme se vypravili již tradičně na Zelenohorskou poštu, abychom opět shlédli hnětýnky, které vytvořili naši kamarádi ze školky i ostatní zúčastnění z Nepomuku. Děti ocenily jak sladkou výstavu, tak připravený program od Nepomuckých...

Svatý Martin v MŠ

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 16 hodin bude pořádat MŠ Nepomuk pochod za Svatým Martinem. Plakát k této akci a další informace dodáme. Jen upozorňujeme, že tato akce bude odlišná od předchozích. V některých třídách bude probíhat doprovodný...

Volby v MŠ

  Volby v Mateřské škole: V pátek 20. 10. 2017 budou v MŠ probíhat volby, jelikož nás tato skutečnost omezuje, jsme nuceni děti vydávat rodičům takto: V poledne ve svých třídách (pokud to bude možné, uvítáme, pokud si děti...

Fotografování v MŠ

17.10.2017 od 8:00 hod. proběhne v naší MŠ fotografování dětí. Pro letošní rok byl vybrán motiv Vánoc, který si můžete prohlédnout na informačních nástěnkách v MŠ. Bližší informace vám podají učitelky jednotlivých tříd.