Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2017/2018

Zahájení školního roku – pondělí 4.9.2017

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2017 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 (zahájení 2. 1. 2018)
Jarní prázdniny – 19. 2. – 25. 2. 2018 (MŠ nemá)
Velikonoce – 29. 3. 2018(velikonoční prázdniny ve čtvrtek MŠ nemá, v pátek a v pondělí je státní svátek)
Pololetní prázdniny – pátek 2.2. 2018 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/19  bude v květnu 2018 (dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2)

upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích
 

Prázdninový provoz:
MŠ Nepomuk – 6.00 hod. – 17.00 hod.
MŠ Dvorec – 6.00 hod. – 17.00 hod.

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2018).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 7.9.2016