Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku – pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny – 29. – 30. 10. 2018 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (zahájení 3. 1. 2019)
Jarní prázdniny – 25. 2. – 3. 3. 2019 (MŠ nemá)
Velikonoce – 18. 4. 2019 ( pátek a pondělí je státní svátek)
Pololetní prázdniny – pátek 1.2. 2019 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Pokud zůstanou předškolní děti v  průběhu prázdnin doma, nemusí mít tyto dny omluveny.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2019/20  bude v květnu 2019 dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2. (upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích)


 

Prázdninový provoz:
MŠ Nepomuk – 6.00 hod. – 17.00 hod.
MŠ Dvorec – 6.00 hod. – 17.00 hod.

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2019).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 3.9.2018