Obsah vzdělávání

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Náš ŠVP PV se jmenuje:

„Kluci a holčičky ze sluníčkové školičky“

Můžete si přečíst zde:

ŠVP s obrázky

 

Zveřejněno 20.11.2013